2021  |  Notka  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Środki wsparcia na rzecz Państwa inwestycji

Najwyższe dotacje na inwestycje w Niemczech do 2020!

W obowiązujących od 1 lipca 2014 ustaleniach koordynacyjnych zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” powiat Uckermark sklasyfikowany jest do 31.12.2020 jako predestynowany obszar wsparcia kategorii C i otrzymuje z uwagi na swoje położenie geograficzne dodatek na wspieranie inwestycji w wysokości 5% wzgl. 10%, co wyróżnia go spośród innych predestynowanych obszarów wsparcia kategorii C, które takiego dodatku nie otrzymują. Tym samym w powiecie Uckermark czeka na Państwa projekt lub inwestycję jedna z najwyższych kwot wsparcia w Niemczech,

Dotacje inwestycyjne do 40%

Obszar docelowy Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
do 31.12.2017 od 01.01.2018 do 31.12.2018 od 01.01.2018 do 31.12.2017 od 01.01.2018
predestynowane obszary kategorii C
(z dopłata graniczną) *
40 (+5%) 40 (+10%) 30 (+5%) 30 (+10%) 20 (+5%) 20 (+10%)
predestynowane obszary kategorii C ** 35 30 25 20 15 10
niepredestynowane obszary kategorii C 30 30 20 20 10 10
Polska (obszar docelowy kategorii A) 50 50 40 40 30 30

Wysokość dotacji inwestycyjnych zależy zasadniczo od liczby nowo utworzonych miejsc pracy, łącznego zasięgu inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa inwestującego podmiotu. W zależności od przypadku wysokość maksymalnej dotacji waha się miedzy 20% (duże przedsiębiorstwa), 30% (średnie przedsiębiorstwa) i 40% (małe przedsiębiorstwa).

Inne finansowe instrumenty wsparcia jak np. pozostałe programy dotacji, finansowanie pożyczek lub kapitału własnego przedstawimy Państwu podczas indywidualnej rozmowy.

Osoba odpowiedzialna za kontakt

Thomas Eitner

Wspieranie rozwoju gospodarczego, doradztwo w sprawie środków wsparcia i lokalizacji, zakładanie działalności gospodarczej

+49 (0) 33 32 / 53 89 16

+49 (0) 175 / 43 63 257

+49 (0) 33 32 / 53 89 13

eitner@ic-uckermark.de

Thomas Eitner