Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.


2024  |  O nas  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Środki wsparcia na rzecz Państwa inwestycji

Najwyższe dotacje na inwestycje w Niemczech do 2020!

W obowiązujących od 1 lipca 2014 ustaleniach koordynacyjnych zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” powiat Uckermark sklasyfikowany jest do 31.12.2020 jako predestynowany obszar wsparcia kategorii C i otrzymuje z uwagi na swoje położenie geograficzne dodatek na wspieranie inwestycji w wysokości 5% wzgl. 10%, co wyróżnia go spośród innych predestynowanych obszarów wsparcia kategorii C, które takiego dodatku nie otrzymują. Tym samym w powiecie Uckermark czeka na Państwa projekt lub inwestycję jedna z najwyższych kwot wsparcia w Niemczech,

Dotacje inwestycyjne do 40%

Obszar docelowy Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
do 31.12.2017 od 01.01.2018 do 31.12.2018 od 01.01.2018 do 31.12.2017 od 01.01.2018
predestynowane obszary kategorii C
(z dopłata graniczną) *
40 (+5%) 40 (+10%) 30 (+5%) 30 (+10%) 20 (+5%) 20 (+10%)
predestynowane obszary kategorii C ** 35 30 25 20 15 10
niepredestynowane obszary kategorii C 30 30 20 20 10 10
Polska (obszar docelowy kategorii A) 50 50 40 40 30 30

Wysokość dotacji inwestycyjnych zależy zasadniczo od liczby nowo utworzonych miejsc pracy, łącznego zasięgu inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa inwestującego podmiotu. W zależności od przypadku wysokość maksymalnej dotacji waha się miedzy 20% (duże przedsiębiorstwa), 30% (średnie przedsiębiorstwa) i 40% (małe przedsiębiorstwa).

Inne finansowe instrumenty wsparcia jak np. pozostałe programy dotacji, finansowanie pożyczek lub kapitału własnego przedstawimy Państwu podczas indywidualnej rozmowy.

Osoba odpowiedzialna za kontakt