Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.


2024  |  O nas  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Uckermark - jeden region, jedna marka

Pod regionalną marką UCKERMARK kryją się podmioty świadczące usługi w sześciu różnych zakresach (gospodarka, gospodarka rolna, turystyka, gminy, kultura/rekreacja/sport i przyroda/krajobraz).

Ta różnorodność znajduje również odzwierciedlenie w regionalnej marce UCKERMARK. Dzięki takiej koncentracji po raz pierwszy możliwe jest zarządzanie o charakterze przekrojowym, co prowadzi do wzrostu efektywności i poszerzania informacji. Ponadto przekłada się to na bardziej widoczną obecność na rynku, ułatwiając identyfikację marki Uckermark na rynku.

Tym samym za marką kryje się:

 • lokalizacja powiatu Uckermark jako obszar oferujący dobre warunki do życia, sprzyjający rozwojowi gospodarcze i kulturalnemu oraz dysponujący niepowtarzalnymi okolicznościami przyrody
 • konkurencyjne zakłady i trwałe partnerstwo w zakresie gospodarki rolnej, przemysłu, rzemiosła, turystyki i ochrony środowiska
 • utrzymane i dalszy rozwój krajobrazu kulturowego powiatu Uckermark, ofert w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego oraz sportu
 • partnerstwo miedzy miastem i krajem
 • silna tożsamość regionalna
 • region przyszłościowy

Powiat Uckermark postrzegany jest jako produkt. Mocne strony ze wszystkich obszarów są wykorzystywane i pozycjonowane jasno i zgodnie z zasadami rynku.

Dzięki temu uzyskuje się wzrost wartości dodanej.

Jedynie Uckermark jako całość dysponuje imponującą mieszanką branż, a tym samym niezbędną skutecznością w zakresie polityki gospodarczej. Stąd decyzja regionu, aby w marce regionalnej UCKERMARK, która w sposób jednoznaczny wysuwa na pierwszy plan region jej pochodzenia, stawiając go w pozycji wyraźnego nadawcy, skupić cały potencjał w jednej strukturze i w takiej formie zaprezentować go na runku.


Cele

Na silnej regionalnej marce UCKERMARK skorzysta każdy z podmiotów działających w regionie.

Wzrost rozpoznawalności

Dzięki jednolitej marce wzrasta stopień jej identyfikacji na rynku. Region jest w stanie zaangażować się w działania związane z dużą ilością istotnych obszarów inwestycyjnych, celów podróży i okolic mieszkalnych.

Zwiększenie liczby turystów, inwestorów, mieszkańców

Jednolity wizerunek w ramach wszystkich sektorów skupia większą uwagę na rynku i zwiększa oczekiwania turystów, inwestorów i potencjalnych mieszkańców związane z jakością.

Wykorzystywanie sprzedaży wiązanej

Jednolity wizerunek rynkowy umożliwia wykorzystywanie krzyżowych zestawień i informacji dotyczących mieszanki produktów i usług regionu, prowadząc do wzrostu rozpoznawalności na rynku, a tym samym również do wzrostu sprzedaży.

Przywiązanie klientów

Zadowoleni klienci i inwestorzy dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi. Dlatego jednolita strategia dotycząca marki służy głównie utrzymaniu zadowolenia klientów z oferowanych im produktów i usług oraz ewentualnie podniesieniu poziomu tego zadowolenia. Niezbędne wydaje się również nawiązywanie ścisłego kontaktu z klientami i zabieganie o stałą opinię zwrotną, przy czym zarządzanie zażaleniami ma w tym względzie szczególne znaczenie.

Jaką korzyść stanowi to dla Państwa?

Każdy podmiot decydujący się na wykorzystanie nowej regionalnej marki UCKERMARK przyczynia się do wzmocnienia pozycji regionu Uckermark, czyniąc z samej marki prawdziwy element promocyjny. Pozwoli to skuteczniej zaprezentować nasz region i pokazać, dlaczego warto pokochać Uckermark i tam zamieszkać. Tym samym nasze produkty i usługi będą lepiej rozpoznawalne na rynku i kojarzone z naszym regionem. Obszar zbytu się powiększy, a każda poszczególna jednostka odczuje poprawę ekonomiczną. Kombinacja 6 obszarów sprawia, że w porównaniu z regionami konkurencyjnymi oferta będzie jednoznacznie identyfikowana. Żaden inny region nie łączy tak dużej liczby obszarów kompetencji i nie wykorzystuje swoich mocnych stron w celach marketingowych.

 • Zastosowanie ukierunkowanych narzędzi marketingowych prowadzi do wzrostu stopnia rozpoznawalności Uckermark oraz budowy wzgl. poprawy wizerunku, który staje się zaletą lokalizacji.
 • Jednolita strategia marketingowa przyczynia się do spadku marketingowych kosztów własnych.
 • Spójna identyfikacja wizualna marki Uckermark sprawia, że wszyscy partnerzy wspólnie angażują się w promocję regionu, a tym samym promują siebie nawzajem.
 • Możliwe staje się np. obniżenie kosztów projektu i druku.
 • Wzrost rozpoznawalności marki Uckermark i jej produktów wpływa również na wzrost Państwa wartości dodanej.
 • Zasoby regionalne są integrowane i przygotowywane pod kątem rynku.
 • Wykorzystywanie platformy internetowej www.uckermark.de zapewnia stworzenie rozpoznawalnego profilu, który jest do dyspozycji użytkowników marki.


Osoba odpowiedzialna za kontakt

Dyrektor zarządzający

Martin Lebrenz

+49 (0) 33 32 / 53 89 70

+49 (0) 33 32 / 53 89 13

info@ic-uckermark.de

Martin Lebrenz

Anja Voparil

Zarządzanie regionalną marką, media drukowane, media społecznościowe

+49 (0) 33 32 / 53 89 11

+49 (0) 160 / 55 79 794

+49 (0) 33 32 / 53 89 13

voparil@ic-uckermark.de

Anja Voparil