Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.


2024  |  O nas  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Silni partnerzy i dobre kontakty dla Państwa inwestycji

Wymiana doświadczeń, wykorzystywanie wzajemnej wiedzy i synergii – w naszych sieciach skorzystają Państwo z dodatkowego wsparcia, doradztwa i kontaktów. W promowanie osiedlania się, jak i wspierania już osiadłych przedsiębiorstw szczególnie zaangażowana jest sieć osób rozpoczynających działalność gospodarczą w regionie Barnim-Uckermark i sieć osób rozpoczynających działalność gospodarczą w regionie Barnim-Uckermark, której działania skupione są wokół zabezpieczania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w regionie Barnim–Uckermark. Uczestnicy sieci powiatów Barnim i Uckermark ściśle ze sobą współpracują, aby zaoferować Państwu jak najlepsze warunki do zakładania działalności, prowadzenia przedsiębiorstwa, kształcenia zawodowego, zabezpieczenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz pozyskiwania pracowników. Oprócz kompetentnych przedsiębiorstw pozwoli to Państwu na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z najważniejszymi instytucjami takimi, jak Izba Przemysłowo-Handlowa (Industrie- und Handelskammer – IHK), Izba Rzemieślnicza (Handwerkskammer – HWK), Federalne Zrzeszenie Stowarzyszenie Średniej Przedsiębiorczości Bundesverband mittelständischer Wirtschaft – BVMW) czy też Zrzeszenie Przedsiębiorców Uckermark (Bauernverband Uckermark e.V.).
Dzięki temu dla kolejnych inicjatyw, stowarzyszeń, nowej współpracy i sieci będą Państwo mogli wybrać idealnych partnerów, którzy „otworzą Państwu drzwi” i będą Państwa aktywnie wspierać. Aby zaoferować ukierunkowane i kompetentne doradztwo w zakresie planów inwestycyjnych, ściśle współpracujemy również z naszymi gminnymi instytucjami.Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia, wspólnego zaangażowania i szybkich kanałów komunikacji.