Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.


2024  |  O nas  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Pracownicy, w tym specjaliści

Kształcenie i doradztwo zawodowe mocną stroną regionu. Region w sąsiedztwie znakomitych szkół i uniwersytetów. Oprócz lokalizacji Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju Eberswalde w Schwedt nad Odrą i Wyższej Szkoły BBW z lokalizacją w Prenzlau nigdzie nie znajdą Państwo tak wysokiego zagęszczenia placówek edukacyjnych i badawczych, jak w regionie stołecznym Belin–Brandenburgia. 52 szkoły wyższe i blisko 200 publicznych instytucji badawczych, zatrudniających łącznie ok. 50 000 naukowców, oferuje Państwu najlepsze szanse na współpracę i rozwój. Talenty dla Państwa przedsiębiorstwa.
Razem z rozbudowaną siecią regionalnych i ponadregionalnych partnerów wspieramy Państwa w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, w tym specjalistów. Tą kwestią zajmuje się sieć, której działania skupione są wokół zabezpieczania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w regionie Barnim–Uckermark. Sieć ta łączy podmioty publiczne, które na regionalnym rynku pracy angażują się w działania na rzecz rozwoju i przyszłości gospodarki powiatu Uckermark i w związku z tym zajmują się w perspektywie średnio i długoterminowej problematyką zabezpieczenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej.