Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.


2024  |  O nas  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

News

Program wzrostu dla małych przedsiębiorstw GRW-G

Program wzrostu dla małych przedsiębiorstw GRW-G

Dzięki programowi wsparcia dla małych przedsiębiorstw ILB wspiera plany inwestycyjne sektora gospodarczego.

Korzystający ze wsparcia:
Przedsiębiorstwa w Brandenburgii

Zagadnienia dotyczące wsparcia:
Inwestycje sektora gospodarczego

Rodzaj wsparcia:
Dotacje

Podmiot udzielający wsparcia:
Kraj związkowy Brandenburgia, dyrektywa Ministerstwa Gospodarki i Energii w sprawie wspierania sektora gospodarczego w ramach zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” – Program rozwoju GRW (GRW-G) dla małych przedsiębiorstw – Mała Dyrektywa z dnia 26 marca 2015

Pochodzenie środków:
Republika Federalna Niemiec, kraj związkowy Brandenburgia

więcej informacji


Wsparcie kształcenia zawodowego w kraju związkowym Brandenburgia

Opierając się na programie wsparcia, ILB na zlecenie Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodziny (MASGF) dąży do utrzymania i zwiększania szans na rynku pracy osób czynnych zawodowo, a także do stabilizacji obecnych i tworzenia nowych miejsc pracy w przyszłości, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Korzystający ze wsparcia:
  • zatrudnieni z głównym miejscem zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia (osoby fizyczne)
  • przedsiębiorstwa z lokalizacją zakładu w kraju związkowym Brandenburgia w rozumieniu § 12 niemieckiej ordynacji podatkowej.
  • stowarzyszenia posiadające zdolność prawną z siedzibą w kraju związkowym Brandenburgia
  • podmioty publiczne i niezależne ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży w kraju związkowym Brandenburgia

Zagadnienia dotyczące wsparcia:
Wparcie dotyczy uczestnictwa w działaniach związanych z indywidualnym i niezależnym od miejsca pracy kształceniem zawodowym osób zatrudnionych, a także udział zatrudnionych w działaniach związanych z kształceniem zawodowym, którego celem jest podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach i stowarzyszeniach.

Rodzaj wsparcia:
Dotacje

Podmiot udzielający wsparcia:
Kraj związkowy Brandenburgia, Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kobiet i Rodziny (MASGF)

Pochodzenie środków:
Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

więcej informacji