2021  |  Notka  |   Kontakt  |   Drukuj  |  english  |  deutsch

www.ic-uckermark.de
info@ic-uckermark.de
0049 3332 – 53 89 0

Doradztwo zawodowe 2030

CO
ZAMIERZAMY

Berufsorientierung 2030

Coraz trudniejszym staje się dla regionu Uckermark pozyskiwanie i zatrzymywanie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej. Pierwsze branże zaczęły odnotowywać brak wykwalifikowanego personelu. Zmiany demograficzne, którym towarzyszy spadek liczby uczniów, przyczynia się do pogłębienia tego problemu.

Łączenie istniejących ofert i działań w sprawdzone struktury funkcjonujące w szkołach i u zaangażowanych partnerów w oparciu o doradztwo zawodowe „BO 2030“  stanowi odpowiednio wczesne i równowartościowe wsparcie dla uczniów powiatu przy wyborze przyszłego zawodu i kierunku studiów.

Dzięki współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami uczniowie poznają możliwości kształcenia zawodowego i kierunki studiów w regionie. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia się w przedsiębiorstwach wzgl. warsztatach należących do placówek edukacyjnych w różnych dziedzinach zawodowych, co pozwoli im dokonać wyboru właściwych praktyk zawodowych/kierunku studiów.DĄŻYMY DO TEGO,
ABY OBRANA PRZEZ PAŃSTWA DROGA
BYŁA DROGĄ SUKCESU.

NA POZYSKANIU KOGO
NAM
ZALEŻY

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 • Wzbudzanie zainteresowań
 • Rozwój kompetencji

Uczniowie:

 • Dalszy rozwój kompetencji społecznych
 • Wprowadzanie w tematykę doradztwa zawodowego
 • Praktyczna nauka w ścisłej współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami

Praktykanci i studenci:

 • Wsparcie do chwili pomyślnego zakończenia edukacji
 • Wsparcie przy przyjmowaniu na studia
 • Pośrednictwo w zakresie kontaktów, dzięki czemu możliwe jest ułatwianie powrotu w rodzinne strony po ukończeniu studiów

Rodzice:

 • zyskanie wsparcia w nauce, partnera szkoły i partnera przy wyborze zawodu

Przedsiębiorstwa:

 • Partner w praktycznym doradztwie zawodowym


BEZ WYKSZTAŁCENIA,
NIE MA WŁĄCZENIA!


DO JAKICH
CELÓW
DĄŻYMY

 1. Stworzenie sieci kontaktów będącej regionalnym węzłem edukacyjnym, koordynującym działania wszystkich partnerów, których celem jest realizacja projektu
 2. Akumulacja i koordynacja zarówno już istniejących, jak i nowych ofert dotyczących doradztwa zawodowego w szerokim i przejrzystym procesie komunikacji
 3. Wspieranie szkół przy zapewnianiu najwyższej jakości elementów doradztwa zawodowego, przy realizacji szkolnych koncepcji związanych z doradztwem zawodowym, a także udostępnianie szerokiej oferty działań w zakresie pogłębionego doradztwa zawodowego.
 4. Budowa „Ośrodka kształcenia praktycznego w Uckermark“ wspólnie z regionalnymi przedsiębiorstwami
  (zbiór ofert z całego powiatu obejmujący metody, inicjatywy i projekty dotyczące wsparcia kształcenia zawodowego)
 5. Rozwój zorientowanych na grupę docelową, zróżnicowanych ofert, w miarę możliwości przedsiębiorstw i pozaszkolnych placówek edukacyjnych (np. wizyty, wykłady, praktyki itp.)


OBRANA DROGA
STAJE SIĘ DROGĄ SUKCESU
GDY PODĄŻA SIĘ NIĄ WSPÓLNIE.

NA JAKICH
PARTNERACH
POLEGAMY


Osoba odpowiedzialna za kontakt